OM


Hvad laver vi.


CLH SAFETY & AWARENESS laver trygheds- og konflikthåndteringsundervisning. Målgruppen kan være personer og faggrupper der er ansat i fag, hvor man kan blive udsat for fysiske og/eller psykiske konflikter og vold. Det kunne være ansatte i psykiatrien, på opholds- og bosteder, plejehjem, i nattelivet osv.


Hvad kan undervisningen indeholde.


Der kan laves kortere og længere undervisningsforløb, helt afhængig af hvilke ønsker I har. Undervisningen vil bestå af en verbal del hvor vi snakker om de problemer I står med, og hvordan de evt. kan løses, og en fysisk del hvor der vil blive undervist i selvforsvar/fysisk konflikthåndtering. Selvforsvarsundervisningen vil blive tilrettelagt, så den passer til det ønskede niveau.

 Hvad er konflikthåndtering?

 Konflikthåndtering hjælper dig til at kunne håndtere og afslutte konflikter på en ordentlig og professionel måde. Et kursus i   konflikthåndtering kan i princippet henvende sig til alle, der ønsker at forbedre sine evner, men særligt er det relevant for personer ansat i   fag, hvor man ofte er udsat for verbale, fysiske og psykiske konflikter.


 Kurset i konflikthåndtering kan blandt andet dække emner såsom:

  • Løsning af konflikter via kommunikation og kommunikative værktøjer
  • Fysisk konflikthåndtering herunder også nødværge og selvforsvar; hvordan gør man mindst muligt skade, mens man stadig passer på sig selv og andre?

 Kurset kan i høj grad formes ud fra særlige ønsker, da der ofte kan være forskellige behov afhængigt af typen af erhverv. Det vil blandt   andet sige, at kurset også kan niveauinddeles.

 

 Gode råd til konflikthåndtering.

 Et kursus i konflikthåndtering er en stor fordel for personer i job, der ofte er præget af pyskiske og fysiske konflikter. Træning eller ej kan det   dog være en god idé at have følgende gode råd in mente. Disse involverer blandt andet, at man bør:

  • Konstant være forberedt, dog have en afslappet udstråling. I nogle erhverv er det særligt vigtigt at være vågen.
  • At have en god situationsfornemmelse for, hvornår der skal handles. Dette trænes også på kurset.
  • At være opmærksom på, hvordan man forholder sig rolig og holder afstand.

 

 Konflikthåndtering på arbejdspladsen.

 I pressede situationer eller i teams med dårlig kommunikation, kan der opstå konflikter, som kan være svære at løse. Det er sundt at kunne   tale sammen og i fællesskab at kunne håndtere konflikter, der præger arbejdspladsen, men desværre er det ikke altid helt ligetil. Derfor kan   det være en god idé at tage på et kursus sammen med arbejdspladsen.

 Book et møde til dig og dine kollegaer og bliv klogere på, hvordan I undgår, at konflikter går i hårdknude, eller få styrket jeres evner til   konflikthåndtering i mødet med borgere.De 7 trin på konflikttrappen.


1. Uoverensstemmelse: Vi vil ikke det samme!

Første trin på trappen er den ”rene” konflikt, hvor parterne er uenige om en sag. Her bliver der meningsudvekslet, debatteret og argumenteret for sagen eller holdningen.


2. Personificering: Det er den andens skyld!

På andet trin af konflikttrappen er det ikke længere problemet, der fokuseres på, men modparten. Nu føler vi, at det er den andens skyld, og derfor rettes de negative følelser mod denne person. Vi angriber, betvivler og bebrejder den anden, og forsvarer os selv. Der vil typisk opstå misforståelser og forvrængninger samt generaliseringer og udeladelser.


Muligheder: Når du er på dette trin, kan du nedtrappe konflikten ved at gå tilbage til sagen i stedet for at fokusere på personen. På dette trin af konflikten kan parterne typisk stadig huske, hvad det oprindelige problem var.


3. Problemet vokser sig større: Der er meget i vejen.

På tredje trin af trappen dukker nye problemer op – eller gamle problemer får nyt liv. Vi fokuserer på fejl ved den anden og husker tidligere gamle konflikter. Spydige bemærkninger og bebrejdelser kommer ud mellem sidebenene.


Muligheder: Skal konflikten nedtrappes fra dette trin, så søg råd eller pusterum hos en ven eller kollega. Det bør dog være en person, der ikke tager parti eller bagatelliserer problemet. Istedet skal tingene tales igennem, så parten i konflikten kan få ny indsigt.


4. Samtale reduceres eller opgives: Det nytter jo alligevel ikke!

På fjerde trin af trappen bliver vi så påvirket af de negative følelser, at vores dømmekraft sløres, og vores tankebaner indsnævres. Vi kommunikerer upræcist og forvrænger, hvad den anden part siger. Hvis vi overhovedet stadig hører efter.

Vi glemmer faktisk helt, hvordan det hele begyndte og undgår at tale sammen – det nytter jo alligevel ikke. Der kommunikeres nu med handlinger og kropssprog. Det kan være alt fra ikke at hilse til direkte at vende ryggen til hinanden.

I stedet for at tale med hinanden, taler vi om hinanden og skaber alliancer med andre, så stadigt flere bliver del af konflikten.


Muligheder: På dette trin kan konflikten nedtrappes ved, at kommunikationen mellem parterne genoptages. Der skal formentlig en tredjepart med ved bordet i første omgang, så fokus kan være på kommunikation, hvor begge parter lytter til hinanden. Måske der stadig kan findes  “fælles grund”, hvis ikke tilliden er helt brudt. Eller en tredjepart kan mediere kontakten og hjælpe parterne med at kommunikere og lytte til hinanden.


5. Fjendebilleder skabes: Den anden part er dum, grim og lugter.

Det oprindelige problem er glemt og nu erstattet af et ”sort-hvidt” verdensbillede. Målet er at få ret og vinde over den anden – helst ved at nedgøre den anden i processen. Vi er kun tilfredse, hvis den anden kommer med indrømmelse, undskyldning og overgivelse.

Konflikten er som en magnet, og vi bruger meget af vores energi på at beskæftige os med den.


Muligheder: På dette trin af konflikten bliver mægling centralt, da parterne oftest har mistet tilliden til hinanden. Derudover er parterne nu også bange for at få stukket en kniv i ryggen, hvis de indvilger i at mødes. Mægleren kan skabe et trygt rum med klare rammer, så der kan findes løsninger, der tilgodeser begge parters behov og ønsker.


6. Åben fjendtlighed: I vredens vold.

På dette sjette trin ser vi ikke længere den anden part som et menneske. Dette åbner op for at vi kan skride til åbne, fjendtlige handlinger – såvel fysisk som psykisk. Nu er der banet vej for de direkte hånlige, sårende og krænkende bemærkninger. Der er heller ikke plads til mådehold hos personer rundt om konflikten; Man er enten med eller imod. Målet på dette trin er utvetydigt at skade den anden. og få den anden ned med nakken.


Muligheder: Igen er mægling helt central for en nedtrapning af konflikten eller ”våbenhvile”.


7. Polarisering: Der er ikke længere plads til os begge!

Nu kan parterne ikke længere fysisk være samme sted – det er skilsmissens, opsigelsernes, forfølgelsens eller flugtens tid. Der sker smertefulde brud, hvor parterne måske endda kæmper videre mod hinanden på afstand. Den bedste løsning kan her være at holde sig adskilt.


Muligheder: Der er altid mulighed for forsoning og tilgivelse, men det vil nu kræve en lang og dyb proces. Ofte kræver det personlig udvikling for begge parter, der kan bevidstgøre om egne handlemønstre, så det er muligt at se sagen fra flere sider.Cooper's Colour Code

Underviser

Chris Lillelund Hvas

Mit navn er Chris Lillelund Hvas, og jeg er indehaver af CLH SAFETY & AWARENESS.


Jeg har i mere end 25 år arbejdet med sikkerhed og konflikthåndtering, og igennem årene har været ansat på institutioner, i psykiatrien, på opholds- og bosteder, i nattelivet mm, så den undervisning jeg laver, vil være erfaringsbaseret, og tager udgangspunkt i de problematikker man måtte stå med som enkeltperson eller som et team på arbejdspladsen.

Jeg ligger stor vægt på at psykisk konfilkthåndtering og verbal kommunikation, er vores stærkeste våben i konfliktsituationer.

Det viser det sig desværre ind imellem, at fysisk konflikthåndtering, og brugen af den nødvendige magt, er den eneste mulighed der er for at passe på sig selv og andre, og her er det vigtigt at man har forståelsen for hvordan fysisk konflikthåndtering må og kan bruges.
KONTAKT OS